Konečne aj my prváci!
Takto sa potešili prváci v deň, keď im triedna učiteľka oznámila, že aj oni sa môžu aktívne
zapojiť do sv. omše čítaním modlitieb veriacich (prosieb), prinášaním obetných darov,
miništrovaním a samozrejme aj spevom. Veľmi milo nás prekvapili.
Tešíme sa spolu s nimi, že odteraz sa budú aj oni pravidelne zapájať do sv. omše.