Poďakovať za všetky dobrodenia, ktoré nás tento školský rok stretli, sa budeme môcť v stredu 27.6.2018 od 10.15 počas 4. školskej adorácie. Tešíme sa na spoločný čas strávený s Ježišom.