Vďaka projektu programu Erasmus+, ktorý bol schválený našej škole, som sa aj ja mohla zúčastniť vzdelávacieho pobytu v zahraničí.

Našu cirkevnú školu a aj Slovensko som reprezentovala v nemeckom meste Regensburg, kde som sa zúčastnila na jazykovom kurze pre učiteľov nemeckého jazyka.

Ja a mojich 7 kolegýň sme nerozvíjali a nezdokonaľovali len vlastné jazykové kompetencie, ale taktiež sme si osvojovali aj metódy a spôsoby, ako naučiť aj našich žiakov nemecký jazyk zábavnejšou a pre nich zaujímavejšou formou.

Okrem kvalitného vyučovania sa nám jazyková škola Horizonte postarala aj o bohatý voľnočasový program- napr. prehliadka historického centra Regensburgu, návšteva fabriky BMW, celodenný výlet do mesta Passau či plavba po Dunaji s prehliadkou kláštora Weltenburg a mnoho ďalších.

Celý pobyt som prežila v príjemnej atmosfére našich lektorov a mojich kolegýň. Vďaka tomuto pobytu som získala cenné vedomosti a skúsenosti, ktoré chcem využívať v praxi. Chcem sa poďakovať mojej škole a programu Erasmus+ za možnosť zúčastniť sa na tomto pobyte a tak sa ďalej vzdelávať, spoznať nádhernú krajinu a úžasných ľudí.

Kurz bol realizovaný a finančne podporený v rámci projektu Erasmus+ s názvom Aj vzdelanie môže byť atraktívne, číslo zmluvy 2017-1-SK01-KA101-035081.

Mgr. Zuzana Radová