V pondelok 29.októbra 2018 sa uskutoční púť učiteľov našej školy do rodiska a k hrobu bl. Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Z tohto dôvodu budú mať žiaci školy riaditeľské voľno, a teda budú mať týždňové jesenné prázdniny!