Žiaci  nášho Cirkevného gymnázia sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou si v piatok 21. septembra vychutnali zaslúženú výhru v Bachledovej doline na Chodníku korunami stromov.
Takmer 50-tka žiakov dvakrát vyhrala  1. miesto v charitatívnej zbierke nadácie Úsmev ako dar a odmenou im bolo perfektné a slnečné dopoludnie v prekrásnom prostredí Bachledovej doliny.
Srdečná vďaka patrí  všetkým žiakom za ich pomoc pri verejných zbierkach  ako aj nadácii Úsmev ako dar, že takto motivuje mladých ľudí, aby sa podieľali na pomoci deťom, ktoré  nemali v živote toľko šťastia.
Ďakujem všetkým za úžasný deň, plný zážitkov a teším sa na budúce aktivity.
-en-