Od stredy 26.9.2018 sa modlíme Deviatnik k sv. Františkovi z Assisi- patrónovi nášho cirkevného gymnázia. Každý deň až do odpustovej slávnosti (4.10.) slovami Františkovej modlitby:

Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja.
Daj, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť, odpustenie, kde sa množia urážky, jednotu, kde vládne nesvornosť.
Daj, aby som prinášal pravdu tým, ktorí blúdia, vieru tým, ktorí pochybujú,
nádej tým, ktorí zúfajú, svetlo tým, ktorí smútia.
Pane, daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali,
skôr chápať iných, než aby mňa chápali,
skôr milovať iných, než aby mňa milovali.
Pretože len keď dávame, nadobúdame,
len keď zabúdame na seba, nachádzame seba samých, len keď odpúšťame,
dostáva sa nám odpustenia, len keď odumierame sebe, povstávame k večnému životu. Amen.