Domovská stránka / Fotoalbum / Aerobikové zlato

Aerobikové zlato

Dňa 27. 9. 2018 sa priaznivci aerobiku stretli na súťaži s názvom Aerobikový maratón, ktorého usporiadateľom bolo CVČ vo Vranove nad Topľou. Medzi mnohými súťažiacimi mali svoje zastúpenie aj žiačky našej školy. Všetky prihlásené dievčatá čakal 120 minútový maratón rozdelený do 3 kôl. Súťažiace (rozdelené do kategórie 5.,6. a 7. roč. a kat. 8.a 9. roč.) museli zvládnuť Aerobik, Zumbu a Športový Aerobik, udržať tempo s precvičovateľkami, zosúladiť svoje pohyby s rytmom, pamätať si jednotlivé kroky, ktoré prísne premeriavala hodnotiaca porota. Všetky dievčatá boli naozaj výborné a je veľkým potešením, že v kat. 5.,6. a 7. roč. žiačka našej školy- Laura Fabianová (Sekunda) získala krásne 1. miesto.

Víťazke aj všetkým zúčastneným dievčatám blahoželáme a ďakujeme, že svojou účasťou v tejto súťaži prispeli k cieľu Národného akčného plánu v prevencii obezity na roky 2015- 2025.

-zv-

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment