Dnes 4.10.2018 sme slávili sviatok sv. Františka z Assisi, patróna školy, svätou omšou, ktorej predchádzala akadémia. Čas po sv. omši žiaci venovali rôznym výchovno-vzdelávacím aktivitám. Zaujímavou bola aj prednáška spojená s diskusiou o poisťovníctve. Zúčastnili sa jej žiaci I.AG. II.AG. a III.AG.

Význam poisťovníctva zaujímavou formou priblížil oblastný riaditeľ poisťovne Allianz, pán Kunderlík.

Spolu s pani Čonkovou priblížili význam poisťovníctva nie len v osobnom (súkromnom) živote človeka, ale aj v iných oblastiach. Žiaci vyžili možnosť diskutovať.

Tešíme sa na ďalšie podobné stretnutie.