Domovská stránka / Novinky / PREVENTÍVNY PROJEKT „DETSKÁ POLICAJNÁ AKADÉMIA“

PREVENTÍVNY PROJEKT „DETSKÁ POLICAJNÁ AKADÉMIA“

PREVENTÍVNY PROJEKT „DETSKÁ POLICAJNÁ AKADÉMIA“

Po dlhoročnom úspešnom projekte Správaj sa normálne realizovanom viac ako desať rokov nastal čas na zmenu. Na jar roku 2017 oddelenie komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru zahájilo realizáciu nového preventívneho projektu  adresovaného žiakom  základných škôl s názvom Detská policajná akadémia. Primárnou úlohou projektu je prevencia kriminality. Sekundárnou úlohou je predchádzanie inej protispoločenskej činnosti a sociálno-patologických javov a výchova zodpovednosti za vlastné správanie a konanie. Projekt poskytuje deťom rady ako sa nestať obeťou trestného činu, ako zvládať určité záťažové situácie, kam sa obrátiť o pomoc a pod. Kľúčovými postavami pracovného zošita sú kreslené postavičky. Chlapec – Krištof, dievča – Agáta a ich štvornohý kamarát pes – Max, prostredníctvom príbehov, dialógov a úloh poskytujú deťom informácie k jednotlivým témam pracovných listov.

Čiastkové ciele projektu sú rozpracované v piatich zaujímavých témach. Informácie o Policajnom zbore, o činnosti niektorých služieb polície poskytuje pracovný list s názvom Zoznámte sa s našou políciou. Komunikácii na sociálnych sieťach, bezpečnému používaniu internetu i ochrane osobných údajov pri používaní internetu sa venuje téma Bezpečne na internete. O predsudkoch, ponižovaní, diskriminácii i rasizme sa deti dozvedia prostredníctvom pracovného listu Každý je iný. Zámerom tejto témy je podporovať a šíriť v deťoch toleranciu a znášanlivosť. Naučiť deti zodpovednému správaniu chodca v cestnej premávke a poskytnúť základné informácie o zákone o cestnej premávke je cieľom témy Na ceste nie si sám! Obsah posledného pracovného listu je zrejmý už z jeho názvu Stop násiliu!. Zaoberá sa nielen násilím a šikanovaním, ale poukazuje na normálne spolunažívanie a chápanie životných hodnôt, informuje o trestnoprávnej zodpovednosti.

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment