Jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa, na ktorú často zabúdame. Práve preto budú dni v týždni od 15.10. do 19.10.2018 zamerané na podporu zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny, zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a zároveň pripomenutie dôležitosti pohybu v každodennom živote.

Plánované aktivity:

Pondelok 15.10. : JABLKOVÝ DEŇ – prines a daruj jablko alebo jablkový koláč
Utorok 16.10. : ÚČELOVÉ CVIČENIE – zamerané na pohyb a pobyt v prírode, ochranu života a zdravia
Streda 17.10. : MLIEČNY DEŇ – každý si prinesie na desiatu jogurt alebo mliečny nápoj
Štvrtok 18.10. : DEŇ BEZ SLADKOSTÍ – v tento deň sa budeme snažiť vyhnúť sladkostiam
Piatok 19.10. : DEŇ BOJA PROTI STRESU – každý vyučujúci začne hodinu vhodným vtipom

Súčasťou týždňa budú aj výstavy jesenných plodov našich záhrad. Pozrite sa do svojej záhrady, vyberte sa do prírody, či nenájdete výnimočné plody, s ktorými sa chcete podeliť so svojimi spolužiakmi.

Týmto týždňom chceme podporiť zdravý životný štýl a bojovať proti obezite detí.