Naša pani zástupkyňa, K. Nemcová, sa v dňoch  7. – 14. októbra 2018 zúčastnila vzdelávacieho kurzu v rámci projektu Erasmus+ KA1 v anglickom meste Southampton.
Tejto mobility sa zúčastnili učitelia nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, Poľska, Maďarska, Litvy, Francúzska, Nemecka, Talianska a Portugalska.
Cieľom vzdelávania bolo získať poznatky o tom, ako zvýšiť kvalitu škôl, ich hodnotenie z hľadiska verejno-právnych inštitúcií, ale tiež hlavne z pohľadu rodičov. Pridanou hodnotou celej mobility však bola vzájomná diskusia, výmena skúseností v oblasti vzdelávania a práce s mladou generáciou.
Kurz bol realizovaný a finančne podporený v rámci projektu Erasmus+ s názvom Aj vzdelanie môže byť atraktívne, číslo zmluvy 2017-1-SK01-KA101-035081.