Všetky deti, ich rodičia, starí rodičia, učitelia a vychovávatelia, ale i všetci ostatní, ktorí veria v silu ruženca, sú pozvaní, aby sa vo štvrtok 18. októbra 2018 o 9.00 hod. (alebo v inom vyhovujúcom čase) modlili spolu s deťmi ruženec za jednotu a pokoj vo svete v rámci celosvetovej aktivity Milión detí sa modlí svätý ruženec. Všetci žiaci, učitelia a zamestnanci našej školy sa pripoja k tejto aktivite v stanovenom čase, teda počas 2. vyučovacej hodiny! 

Medzinárodná modlitbová iniciatíva Milión detí sa modlí ruženec vznikla v roku 2005 vo Venezuele. Na začiatku bolo niekoľko ľudí, ktorí dôverovali slovám svätého pátra Pia: „Ak sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení.“ Vďaka tejto iniciatíve sa v priebehu jedného dňa v októbri zjednotí v modlitbe nie milión, ale niekoľko miliónov detí po celom svete, aby tým trochu viac pritiahli nebo na našu zem. Pridajte sa aj vy a spojme sa spoločne v modlitbe, ktorá má moc meniť chod dejín. Všetky potrebné informácie nájdete na internetovej stránke www.miliondeti.sk, kde si môžete stiahnuť aj materiály súvisiace s aktivitou.