Metodicko-pedagogické centrum v Prešove, Helsinský výbor pre LP na Slovensku a Celoštátna komisia Olympiády ľudských práv  dnes organizovala pre učiteľov občianskej náuky, dejepisu, koordinátorov výchovy k ľudským právam a ambasádorov demokratického občianstva vzdelávacie podujatie  Demokratická a ľudskoprávna kultúra – učiace sa Slovensko a Európska únia v priestoroch MPC v Prešove.