Projekt Erasmus+ pokračuje ďalšími aktivitami. Naši a zahraniční študenti a učitelia sa aktuálne nachádzajú na Katolíckej univerzite v Ružomberku, odkiaľ máme aktuálne fotografie: