Naša škola realizuje počas školského roka mnohé aktivity a projekty. Jedným z nich je aj projekt „Zlepšenie materiálno – technického vybavenia telocvične“, ktorého cieľom je zlepšiť podmienky a vybavenie telocvične jednak pre vyučovanie, ako aj pre krúžkovú činnosť a súťaže. Dňa 25.10.2018 sa v rámci tohot projektu uskutočnil malý florbalový turnaj žiakov osemročného gymnázia, z ktorého fotografie si môžte pozrieť v galérii. Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.