Dňa 12.11.2018 sa v Košiciach konal 15. ročník speváckej súťaže katolíckych škôl Košickej arcidiecézy
„O ALŽBETINU RUŽU“. Naša škola obsadila v kategórii duetá 1. miesto. Ďakujeme speváčkam Kláre
Halasovej , Miriam Hoľkovej a korepetítorom Jakubovi Smolákovi, Kristiánovi Hreňovi za úspešnú
reprezentáciu školy.      Babejová