Ak má niekto rád šport, cestu si k nemu nájde… Pretože sa toto podujatie konalo v nedeľu dňa 25.11. 2018, bolo skôr na iniciatíve žiakov zúčastniť sa ho. Všetkým, ktorí sa tejto bežeckej súťaže zúčastnili- ďakujeme a k 2. miestu v kategórii ml. žiaci (400 m)- Radkovi Ferkovi(VII. A) a k 3. miestu v kat. starší žiaci (500 m) Danielovi Makranskému (1.AG) –blahoželáme!