Aj tento rok sme pre naše deťúrence pripravili aktivity, ktorými svoje srdiečka pripravia pre vzácneho hosťa, ktorý k nám zavíta na Vianoce – pre Ježiša. Úlohou detí je pripraviť 24 darčekov pre Ježiška. Každý deň odovzdajú Ježišovi iný dar – dar viery, vďačnosti, vytrvalosti, pokoja, úcty, miernosti, rozvahy, odpustenia…cez splnené predsavzatie, ktoré s ním súvisí – napr. pomodlia sa Verím v Boha, poďakujú sa za 10 vecí, navštívia chorého, podelia sa so sladkosťami či ovocím a pod. Za splnené predsavzatie si môžu nalepiť 1 hviezdičku na nočnú oblohu nad jasľami, do ktorých sa narodí Boží Syn.

Prajeme im aj sebe veľa chuti a odvahy pracovať pre Ježiša a s Ježišom.

 

dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav