6.12.2018 sa v našej škole uskutočnil jarmok, ktorý  s nadšením pripravili žiaci s pomocou rodičov, učiteľov a kňazov.

Školská chodba sa zaplnila stánkami s výborným jedlom a s vlastnoručne pripravenými výrobkami. Zisk z jarmoku bol 976,60 eur.  Bude použitý na misijné účely.

Po jarmoku nasledovala svätá  omša, ktorou sme sa poďakovali za všetky dary od nášho Nebeského Otca i za to, že aj my všetci môžeme byť darom pre iných.