Vo štvrtok 13.12.2018 sa počas 5. vyučovacej hodiny uskutoční 2. školská (adventná) adorácia. Spoločne sa tak budeme držať adventného: „Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“ Duchovná príprava na Vianoce je veľmi dôležitá a spoločná adorácia nech je prostriedkom k jej uskutočneniu. Tešíme sa na spoločný čas pred eucharistickým Kristom.