Posledný novembrový týždeň sa 5 žiaci z tried I.AG a kvarta v sprievode 2 učiteľov (E. Nadzam, R. Majzlík) zúčastnili mobilitného stretnutia v partnerskej škole v tureckom meste Manisa.

Po úspechu z roku 2016 je toto už druhý projekt našej školy realizovaný v rámci školských partnerstiev programu EU Erasmus+. Spolu 6 partnerov z rôznych krajín Európy a dokonca aj mimo nej (Dánsko, Grécko, Portugalsko, Talianskom Turecko a Slovensko) sa počas celých dvoch rokov (2018-2020) bude snažiť bojovať proti šikane. Hlavnou témou projektu s názvom Be allies, not bullies je totižto prevencia a boj proti šikanovaniu v akejkoľvek jeho podobe.

Prvé stretnutie, ako už bolo spomínané, sa uskutočnilo v tureckom meste Manisa. Bohatý program a množstvo spoločných aktivít nám umožnilo spoznať túto krajinu a jej obyvateľov z iného uhla pohľadu, ako je to častokrát prezentované v médiách. Okrem pre nás netradičných chutí a všadeprítomného tureckého čaju a kávy sme mali možnosť navštíviť aj tak historicky významné miesta akými boli napr. Efez, Bosporskú úžinu, či najväčšie mesto Turecka – Istanbul.

Najbližšie, už o necelé tri mesiace, sa naša škola v čisto ženskom zložení bude prezentovať na 2. projektovom stretnutí v partnerskej škole v Dánsku, v meste Aalborg.

Toto mobilitné stretnutie ako aj celý projekt na našej škole realizujeme z finančnej podpore EÚ, konkrétne programu Erasmus+, projekt s názvom Be allies, not bullies, číslo zmluvy 2018-1-SK01-KA229-046275.