Dňa 12.12.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku.  Súťaž prebiehala v jednotlivých kategóriách, kde žiaci preukázali svoje vedomosti a schopnosti v gramatike, čítaní s porozumením, počúvaní a ústnej komunikácii.

Výsledky v súťažiacich v kategóriach: 1A, 1B, 2A, 2B:

Kategória 1A

 1. Terézia Štefanová – sekunda
 2. Terézia Haňová – sekunda
 3. František Lojan – príma
 4. Mikuláš Gazda- príma

Kategória 1B

 1. Mária Štefanová – kvarta
 2. Anna Mária Vaverčáková – kvarta
 3. Veronika Gdovinová – tercia                                                                                                                    4.Bianka Kundravá – tercia

Kategória 2A

 1. 1. Diana Bertová – sexta
 2. Eugénia Ficková – I.AG
 3. Michaela Poláková – II.AG
 4. Katarína Gazdová- I.AG

Kategória 2B

 1. Lukáš Šimkanin – IV.AG
 2. Matúš Bratko – III.AG
 3. Maroš Vida – oktáva
 4. Ján Polák – III.AG

Všetkým súťažiacim blahoželáme , boli ste skvelí! Víťazom jednotlivých kategórii prajeme ešte veľa chuti a elánu pri ďalšej príprave, pretože v januári budúceho roku budú našu školu reprezentovať na okresnom a obvodovom kole vo Vranove nad Topľou a v Humennom. GOOD LUCK !