Školské kolo PYTAGORIÁDY dnes riešilo 22 žiakov šiesteho až ôsmeho ročníka. Najúspešnejší riešitelia Terézia Štefanová (P6), Mikuláš Gazda (P7) a Laura Calková (P8) postupujú na okresné kolo PYTAGORIÁDY ( 40. ročník). Srdečne gratulujeme.