ZBIERKA ÚSMEV AKO DAR  sa konala dňa 18.12.2018 a žiaci nášho gymnázia znova dokázali vyzbierať v priebehu dopoludnia sumu 1058,- eur.

Riaditeľ školy PaedDr. Marián BABEJ  všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili na zbierke udeľuje  pochvalu RŠ a vyslovuje vďaku  za pomoc pri charitatívnej zbierke.  

I.AG   GAZDOVÁ, FICKOVÁ, VAVREK, ZUBKO, MAKRANSKÝ

II.AG  KUKUŠOVÁ, ILLEŠ, KUŠNÍR, VALČOVÁ, GAJDOŠOVÁ

SEXTA   BERTOVÁ, MAŠĽANKOVÁ, POPAĎAKOVÁ,  MOTÝĽOVÁ, MITRIŠINOVÁ

III. AG   SABO, ILLEŠOVÁ, SUKOVSKÁ, KLUČÁROVÁ,  ČECH