Už 8. rok sa  v posledných dvoch dňoch kalendárneho roka koná na 1.stupni našej školy vianočný misijný jarmok. K otvoreniu jarmoku prispeli aj tento rok naši prváci, ktorí aj napriek tomu, že sú v škole len 4 mesiace, podali profesionálny herecký, spevácky a tanečný výkon. Tradične si ich program prišli pozrieť aj naši predškoláci a samozrejme rodičia našich prvákov. Po skončení programu si mohli prezrieť „naše stánky“ a nakúpiť darčeky pre svojich blízkych.

Súčasťou jarmoku boli aj rôzne dobroty, či sladké koláčiky, ktoré napiekli naše mamky, za čo im patrí vďaka. Záver jarmoku patril už tradične tombole a losovaniu zaujímavých cien. Vyzbieraná čiastka tvorila 430 eur, za čo patrí všetkým deťom a hlavne ich rodičom úprimné Pán Boh zaplať a štedro vynahraď.

dav
dav
dav
dav
dav
dig
dav
dav
dav
dav
dav
dig
sdr
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dig
dav
dav
dig
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
sdr
dav
dav
dav
dav
dav
dav