V piatok 18.januára 2019 sa počas 2. vyučovacej hodiny uskutoční na hlavnej chodbe našej školy beseda o misiách pre žiakov 2. stupňa gymnázia (I.AG, II.AG, III.AG, IV.AG, sexta, oktáva) s ThDr. Ondrejom Šmidriakom, PhD. a sestrou Kristiánou z Congregatio Jesu (Anglické panny). Obaja majú skúsenosti s misionárskou činnosťou v zahraničí a chcú nám priblížiť zmysel misií a dobrovoľníctva. Tešíme sa na nich!