Svetové dni mládeže (ďalej už len „SDM“) sú medzinárodným stretnutím, ktoré organizuje Katolícka cirkev. Spája mladých ľudí z celého sveta – katolíkov, kresťanov iných vyznaní a všetkých ľudí dobrej vôle. Sú stretnutím mladých ľudí z celého sveta s pápežom v slávnostnej náboženskej a kultúrnej atmosfére. Ukazujú dynamiku Cirkvi a podávajú svedectvo o aktuálnosti Ježišovho posolstva. „Nie sú len nejakou udalosťou. Sú časom hlbokej duchovnej obnovy, z ovocia ktorého čerpá celá spoločnosť“ (Benedikt XVI.). Svetové dni mládeže sú výnimočným prostriedkom evanjelizácie na upevnenie pastorácie mladých. Konajú sa každé tri roky a posledné SDM sa uskutočnili v Krakove v roku 2016.

Najbližšie SDM sa uskutočnia od 21.1.-29.1.2019 v Paname. Mottom stretnutia je citát „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38)

Na Slovensku koordinuje púť mladých Slovákov do Panamy Rada pre mládež a univerzity KBS. Oficiálne prípravy spustili na Národnom stretnutí mládeže P18 v Prešove (2018).

Duchovná príprava na SDM na Slovensku sa volala Odvážny rok.

Pripájame sa k modlitbám za mladých, aby prežili Boží dotyk počas spoločenstva s mladými celého sveta a počas stretnutia so Sv.Otcom Františkom.