Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je na severnej pologuli od 18. do 25. januára. Tieto dni navrhol v roku 1908 Paul Wattson tak, aby modlitby prebiehali v dňoch medzi sviatkami sv. Petra (Katedra) a sv. Pavla (Obrátenie), čo im dodalo symbolický význam. Na južnej pologuli sú v januári prázdniny, takže cirkvi organizujú
Týždeň modlitieb v inom termíne, napríklad v období sviatkov Zoslania Ducha Svätého (ako to navrhlo Hnutie pre vieru a poriadok v roku 1926), ktoré tiež symbolizujú jednotu Cirkvi. Keďže berieme do úvahy fakt, že sa termín modlitieb dá prispôsobiť, povzbudzujeme vás, aby ste to všetko vnímali ako pozvanie hľadať po celý rok možnosti na vyjadrenie
miery dosiahnutého spoločenstva medzi cirkvami a spoločne sa modliť za úplnú jednotu, ktorá je Kristovou vôľou.

Každý rok sú materiály k ekuméne spracované niekým iným, tento rok je to združenie kresťanských spoločenstiev z Indonézie. Hlavnou témou je citát z knihy Deuteronómium:  Len o spravodlivosť sa budeš usilovať  (Dt 16, 18 – 20).

Spoločná ekumenická modlitba zástupcov kresťanských denominácií na území mesta Vranov nad Topľou bude nasledujúcu nedeľu 27.januára 2019 v Bazilike minor vo Vranove n.T. od 15.00h. Všetci ste srdečne pozvaní!