24. január bol ešte v roku 1998 vyhlásený za Deň komplimentov. V tento deň by mal každý vyjadriť kompliment aspoň piatim ľuďom a tak vyzdvihnúť to, čo na osobe oceňuje.

Podporiť spolupatričnosť a upevniť dobré vzťahy v triede sme sa rozhodli aj my. Žiaci si na chrbát nalepili srdiečka s menom. Následne chodili pomedzi seba a písali si navzájom pochvaly, vďaky a ocenenia. Nezabudli sme ani na chýbajúcich spolužiakov či učiteľov, ktorí v tejto triede učia, na p. riaditeľa, p. kaplána Patrika, p. vychovávateľku či p. upratovačku. Nakoniec sme z odtlačkov rúk vytvorili veľké srdce. ktoré má charakterizovať vzájomnú lásku a priateľstvo.

dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
sdr
dav
dav
dav
dav
dav
dav
sdr
dav
dav