Študentské voľby predovšetkým dávajú mladým priestor vyjadriť svoj názor. Podporujú dialóg o politickom dianí na Slovensku a uvádzajú poučky o demokracii z učebníc občianskej náuky do praxe. Nikdy nie je príliš skoro začať sa zaujímať o verejné dianie a práve Študentské voľby môžu byť pre študentov prvým krokom k občianskej zodpovednosti.

Prvé kolo študentských volieb prezidenta SR sa na našej škole   uskutoční 13.2.2019.

Zúčastniť sa môžu všetci žiaci GFA, ktorí  v deň volieb dovŕšia vek 15 rokov.

Bližšie info: Rebeka Kľučárová, predsedníčka volebnej komisie

Sofia Grittersová, Emilía Bradovková – členky volebnej komisie.