Dnešný deň bol pre žiakov II.A triedy tak trošku netradičný – niesol sa v znamení maličkých tvorov žijúcich v jednom zo spoločenstiev. Áno, reč je o mravcoch. Riešením úloh z rôznych predmetov (slovenský jazyk, matematika, prvouka, náboženstvo, výtvarná či telesná výchova) sa druháci o tomto hmyze dozvedeli veľa zaujímavého.

Najprv skladali puzzle, nasledovalo riešenie príkladov, dopĺňanie tabuliek, popasovali sa s interaktívnymi úlohami Ferda mravca, upevnili si vedomosti z nášho rodného jazyka či literatúry, doplnili potrebné informácie do pracovných zošitov z prvouky. Vedomosti o mravcoch si upevnili cez kvíz. Z vaječných kartónov si vyrobili tieto malé tvory a nakoniec sa premenili na robotnice – vojakov a zmerali si svoje sily, ako by obstáli v boji s nepriateľskými kolóniami. Za každú správne vypracovanú či splnenú úlohu dostali obrázok mravca či kráľovnej, ktorých družstvo lepilo do svojho mraveniska.

Aj takto je možné ukázať deťom, že škola a učenie môže byť zábavou.

dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav