Na základe rozhodnutia a odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou z dôvodu zvýšeného výskytu chrípkového ochorenia prerušujeme výchovno-vzdelávací proces od 14.2.2019 do 15.2.2019 v organizačnej zložke základná škola – budova Bernolákova 92 a gymnázium – budova Školská 650 Vranov nad Topľou.

Vyučovanie začne po jarných prázdninách 25.2.2019.

PaedDr.Marián Babej, riaditeľ školy