Školské kolo recitačnej súťaže HK sa v našej škole uskutočnilo  8. 2. 2019.  Aké bolo vyhodnotenie?

Kategória 5. a 6. ročník, príma

       Poézia

 1. miesto: Dorothy Kľučárová
 2. miesto: Kamila Macková

Próza

 1. miesto: Mikuláš Gazda
 2. miesto: Tamara Tuľáková

 

Kategória 7. –  9. ročník,  sekunda  –   kvarta

       Poézia

 1. miesto: Mária Hrubovská
 2. miesto: Gregor Halas

 Próza

 1. miesto: Pavol Gazda
 2. miesto: Kristína Krajňáková
 3. miesto: Anna-Mária Vaverčáková

 

Kategória SŠ

       Poézia

 1. miesto: Klára Halasová, Eugénia Ficková

       Próza

 1. miesto: Katarína Gazdová