Naša škola realizuje počas školského roka mnohé aktivity a projekty. Ďalším z nich je projekt Športová výbava pre Cirkevnú spojenú školu, Vranov n.T.“, ktorého cieľom bolo zlepšiť podmienky a vybavenie telocvične jednak pre vyučovanie, ako aj pre krúžkovú činnosť a súťaže. V tomto projekte sme sa primárne zamerali na rozvoj telesných schopností žiakov v oblasti gymnastiky a zároveň aj na rozvíjanie talentu žiakov v oblasti kolektívnych športov. Boli zakúpené učebné pomôcky ako gymnastická lavička s kladinou, balančné dosky pre koordináciu,  gymnastická koza s odrazovou doskou, žíněnky, šplhacie laná, diskové značky, odrazová doska s rámom pre skok do diaľky, zarážacie brvno pre vrh guľou, basketbalové koše, siete na bránky a futbalové lopty. Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program „Podpora rozvoja športu na rok 2018″.