Školský volejbalový turnaj žiakov našej školy sa odohrával tentokrát  už 9. rok.

Vždy sa na turnaji zúčastňujú všetky triedy II.stupňa gymnázia sv. Františka. Aby sa turnajom  neblokovalo vyučovanie, tento rok sme sa rozhodli turnaj  urobiť počas troch poobedňajších hodín. Nakoľko sa turnaj pre chrípkové prázdniny nestihol dohrať už 14.2.2019, finále sa presunulo na 28.2. 2019. Hralo sa po skupinách, pričom tí najúspešnejší sa stretli dnes a bojovali o 3 až 4.miesto a o vysnívané 1 .miesto.

Hralo sa o každú dobre zahranú loptu a o každý možný blok, či smeč na súperovu polovicu. Niekedy to bolo o bojovnosti, inokedy o šťastí, ale taký šport býva. Dôležité je, že sa ho zúčastnilo všetkých  6 tried II.stupňa gymnázia a zápasy prišli podporiť aj spolužiaci či triedni učitelia.

Turnaj sa už niekoľko rokov  hrá o Pohár riaditeľa školy, ktorý je putovným pohárom so záznamom tried, ktoré ho počas jednotlivých rokov získali.

 Poradie po finále bolo nasledovné:

1.miesto III.AG, 2.miesto Oktáva 3. miesto Sexta, 4. miesto I.AG, 5.miesto I.AG, 6.miesto II.AG

 

Foto zo súťaže nájdete vo fotogalérii.