Týždeň od 3.3.2019 do 9.3.2019 som mal možnosť stráviť v rámci projektu Erazmus+ v španielskej Malage. Malebné mesto na „Slnečnom pobreží“ Costa del Sol v Andalúzií na brehu Stredozemného mora s asi 700 tisíc obyvateľmi bolo ideálnou destináciou na rozvoj profesionálnych zručností i nadobúdania nových skúseností a zážitkov.          

Spolu s ďalšími 14 učiteľmi z celej Európy (Grécko, Bulharsko, Taliansko, Poľsko, Nemecko, Fínsko, Česká republika, Španielsko) sme spoznávali španielsky vzdelávací systém, systém fungovania škôl od materských až po univerzity, spôsob technického a materiálneho zabezpečenia škôl, systém vzdelávania nadaných detí i spôsob bilingválnej výučby v španielskych školách. Bolo to veľmi podnetné porovnávať vzdelávanie v Španielsku a v iných európskych krajinách, a teda aj na Slovensku. Prakticky sme si to mohli vyskúšať počas návštev jednotlivých typov škôl (ZŠ s Materskou školou Antonia Machada, Stredná škola I.E.S. Bezmiliana v prímorskom meste Rincón de la Victoria, Súkromná škola Collegio León XIII., Universita de Málaga). Obohacujúcim prvkom bola aj naša účasť  na hodinách nášho vyštudovaného predmetu, a tak som mal tú možnosť byť na hodine histórie i katolíckeho náboženstva.

Okrem rozvoja profesionálnych zručností boli náplňou nášho programu aj návštevy niektorých historických pamiatok Malagy (pevnosť Alcazaba, Rímsky amfiteáter, pevnosť Gibralfáro, Picassovo múzeum) a posledný deň sme navštívili aj historickú pevnosť Alhambra v 150km vzdialenej Granade, ktorá bola dlhý čas v dejinách v rukách Arabov.

Voľný čas sme vypĺňali návštevou miestneho prístavu, morských pláží (keďže teplota v Malage sa každý deň pohybovala na úrovni 24 stupňov Celzia!), centra mesta.

Z môjho pohľadu to bol pre mňa vzácny čas Božej starostlivosti, keďže mi posielal do cesty ľudí, ktorí mi uľahčili pobyt v Malage (slovenský recepčný v hoteli, kolega z Českej republiky na vzdelávaní). Výnimočná bola pre mňa aj Popolcová streda, kedy som sa mohol zúčastniť sv.omše celebrovanej miestnym biskupom v Malagskej katedrále.

Návšteva škôl v Malage bola výnimočná a možná vďaka finančnej podpore programu Erasmus+, grantom projektu programu Erasmus+ s názvom Better teachers, better students, číslo zmluvy projektu: 2018-1-SK01-KA101-045923.

M. Haňov