Recyklo hry sú školský recyklačný program, do ktorého sme zapojili aj našu  školu v tomto školskom roku. Cieľom projektu je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení a batérií.

Elektrozariadenia sú v dnešnej dobe bežnou súčasťou nášho života. Využívame ich doma aj v škole. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, aké množstvo elektrozariadení nás obklopuje a koľko elektrozariadení z toho skutočne využívame a potrebujeme? Čo sa stane s elektrozariadeniami, ktoré už doslúžili?

Aj na túto otázku spoločne nachádzame odpovede a aj riešenie. V súčasnej dobe, keď je naša planéta už vo veľkom ohrození, je potrebné premýšľať aj pri vyhadzovaní odpadu v domácnosti ale aj tu v škole.

Uvažujte, či je užitočné recyklovať?  Na 1 gram zlata je potrebné vyťažiť 3 tony rudy, alebo na to dnes stačí z recyklovanie 27 kusov starých mobilných telefónov.

 Na našej škole sa iba za tento šk.rok vďaka ochotným učiteľom, zamestnancom aj žiakom podarilo vyzbierať :

  • 13 kg použitých batérií,
  • 23 kg starých tonerov a farebných kaziet  z tlačiarní,
  • 15 kg starých klávesníc
  • 27 kg použitých zdrojov z PC staníc
  • 17 kg starých matičných dosiek z PC
  • 16 kg spojovacích káblov

Mimo tohto materiálu sa do červenej recyklobedne nazbieralo 40kg drobných elektrospotrebičov.

Viac o recyklácii, ako aj o tom, kde,  ako a čo recyklovať, nájdete na nasledujúcich odkazoch na videá.

Recyklácia  Asekol firma ktorá pomáha nielen Bratislave, ale aj Recyklohrám.

Ako recyklovať ???

 

Pozrite si aj to, aké chyby robíme často pri recyklácii???

Verím že po zhliadnutí videí si každý triedenie odpadu už bude brať ako samozrejmú vec, ktorá pomáha nám všetkým, teda aj našej planéte.

Viac o recyklácii a o triedení či zbieraní elektro odpadu sa dozviete od vyučujúcich.