22. marec je deň, v ktorom si každý rok viac uvedomujeme význam vody a zmysel starostlivosti o ňu. Voda nás sprevádza počas celého života. Svetový deň vody je vždy jedinečnou príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia i pre rozvoj ľudskej spoločnosti. Dostatok čistej vody je dar. Deti v každej triede „venovali deň vode „ – poznávali , hrali sa, vytvárali vodné kvety, maľovali, riešili zábavný kvíz  a spoločne  vytvorili „modrý koberec“, na ktorý  neskôr poskladali papierové lodičky. Keďže sme všetci prišli oblečení v modrej farbe, spoločne sme na školskom dvore vytvorili kolobeh vody. Viac Vám o tomto dni povedia naše fotografie.