Od tohto školského roku sme v rámci obsahu vzdelávania v predmete informatika uskutočnili jednu zásadnú zmenu. Naši prváci sa už nebudú učiť programovať v Pascale v prostredí Lazarus, ale v modernom programovacom jazyku Python. Prečo Python? Je to podobne ako aj Lazarus odporúčaný jazyk pre prípravu na maturitu, avšak je to oveľa praktickejší jazyk, ktorý používa napr. CERN, Google, Facebook, YouTube, Mozilla a iní. Zároveň sa tento programovací jazyk učia študenti na špičkových univerzitách a mnoho škôl aj na Slovensku prechádza na výučbu programovania v tomto jazyku.

Aktuálny stav zobrazuje nasledujúca mapa:

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1hyDGxOFIUicu4gGHjUy6n8e5YZL0WJHL

O tom, že Python parí medzi najpopulárnejšie a najžiadanejšie jazyky na svete si môžete prečítať aj v tomto odkaze http://techclick.sk/technologie/data-a-analyza/ktore-programovacie-jazyky-by-sme-sa-mali-ucit-v-roku-2019/

V tomto článku sa okrem iného dočítate, že podľa rebríčka IEEE The 2018 Top Programming Languages v TOP3 je aktuálne poradie takéto: Python, C++ a za nimi je Java.

 

Veríme, že prechodom na Python budú mať naši absolventi väčšie uplatnenie na trhu práce v oblasti informačno-komunikačných technológií.