Dňa 23.marca 2019 sa v Bratislave uskutočnilo celoslovenské kolo recitačnej súťaže … a Slovo bolo u Boha. Našu školu úspešne reprezentovali Katarína Gazdová z I.AG, ktorá získala 1.miesto a Mária Hrubovská 3. miesto. Ďakujeme za skvelé výkony a úspešnú reprezentáciu školy.