V čase, keď si už maturanti mohli vydýchnuť z napätia zapríčineného externou časťou maturitnej skúšky 2019, a keď Slováci rozhodovali o budúcej hlave štátu, sa traja žiaci I.AG triedy (D. Makranský, D. Šimko, F. Vavrek) v sprievode dvoch pedagogických zamestnancov našej školy vydali na cestu za hranice Európy. Ich cieľom bolo hlavné mesto Turecka – Ankara. 

Posledné stretnutie organizované v rámci projektu s názvom Motivation by Innovation, ktorý je na našej škole realizovaný ako súčasť programu Erasmus+, sa konalo v čase od 18. do 23. marca 2019.

Adresou prechodného pobytu zástupcov našej školy sa tak na viac ako týždeň stala jedna z najlepších škôl Turecka – súkromná škola ODTU, ktorá je v tomto projekte našim partnerom.

Okrem bohatého programu súvisiaceho s rozširovaním povedomia a nových a inovatívnych metódach výučby sa v hustom programe našlo miesto aj na rôzne exkurzie a návštevy historicky významných lokalít. Zo všetkých je určite potrebné spomenúť špeciality akými sú mešita Hagia Sofia v Istanbule, plavba loďou po Bosporskej úžine, či návšteva Kapadócie.

Aktivity boli realizované a finančne podporené v rámci projektu Erasmus+ s názvom Motivation by Innovation, číslo zmluvy 2016-1-DK01-KA219-022338.

-rm-