1. marca 2019 sa v Hornozemplínskom osvetovom stredisku konala okresná súťaž HK v kategórii SŠ. Zúčastnili sa na nej aj naši študenti, ich umiestnenie bolo takéto:

Kategória poézia

  1. miesto —  Klára Halasová (I. AG)
  2. miesto —  Jakub Smolák (III. AG),  Eugénia Ficková  (I. AG)

Kategória próza

  1. miesto —  Katarína Gazdová (I. AG)                                                                                                          Našim úspešným recitátorom zo srdca blahoželáme!