Srdečne gratulujeme úspešným riešiteľom okresného kola Pytagoriády, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 26.3 – 27.3.2019 v CVČ vo Vranove nad Topľou.

Našu školu úspešne reprezentovali Laura Calková, ktorá sa umiestnila v kategórii P8 na 1. mieste a Zuzana Kentošová, ktorá v kategórii P5 obsadila 4. miesto.