Zasadnutie Rady školy pri Cirkevnej spojenej škole sa uskutoční vo štvrtok 4.4.2019 o 15.00 hod.v budove gymnázia.

Program zasadnutia na stiahnutie.