Vo štvrtok 11.apríla 2019 sa počas 5. vyučovacej hodiny na hlavnej chodbe našej školy uskutoční v poradí už 3. školská adorácia s pôstnou tematikou. Tešíme na spoločenstvo žiakov, učiteľov a ostatných zamestnancov pred živým Kristom.

Na 6. vyučovacej hodine bude spojená 5. a 6.h po 20 minút.