Pedagogická rada za 3. štvrťrok sa uskutoční dňa 15.4.2019 (pondelok) o 14.00 hod.

Zameraná bude na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správanie žiakov za sledované obdobie.