9. apríla v priestoroch CVČ konalo okresné kolo matematickej olympiády, na ktorom sa v kategórii Z6, Z7 a Z8 zúčastnilo 35 žiakov.

Našu školu reprezentovali M. Gazda a L. Calková, ktorí vo svojich kategóriach získali skvelé 1. miesta.

Za reprezentáciu školy srdečne ďakujeme.