Vážený pán riaditeľ a celé školské spoločenstvo.

V posledných dňoch sa mi oživili spomienky na všetko krásne, čo som v priebehu troch krátkych rokov mohla s Vami prežiť v milovanom Vranove a v ešte milovanejšej škole uprostred skvelých kolegov a neuveriteľne dobrých detí. Dostala sa mi totiž do rúk Vaša finančná podpora našej misie v Kazachstane. Asi ani nemusím písať, ako ste ma svojim darom potešili. Nielen preto, že sme v našej misijnej práci úplne odkázaní na pomoc iných, ale predovšetkým pre Vaše otvorené srdcia, ktoré sú schopné  súcitiť s potrebami Cirkvi vo svete.
Vaše peniaze sme už použili. Máme tu totiž deti, ktoré rastú bez rodičov. Len tak. Niektoré z nich sú veľmi talentované a preto nás veľmi bolí, keď nemajú možnosť svoje schopnosti rozvíjať. Preto keď dostaneme nejaké peniaze, poväčšine sa snažíme použiť ich na  vzdelávanie. Takto sme z tých Vašich predplatili anglický jazyk pre dvoch a pre jedno dievčatko umeleckú školu.
Keď som od Vás pre 14 rokmi odišla, naša misia sa len zakladala. Kostol bola jedna zemľanka a veriacimi – jedna babička. Postupne sme budovali kostol a faru – kostol je vlastne jedna veľká izba na prízemí a nad ňou na 1. poschodí je fara. Postupne sa rozrástol aj počet veriacich. A tak nám už ani tento kostol nestačí. Potrebujeme ho rozšíriť a skrášliť.
Čo je však najdôležitejšie, žije tu malé cirkevné spoločenstvo veriacich veľmi podobné malým spoločenstvám prvotnej Cirkvi. Veriacich, ktorí sú zapálení láskou k Ježišovi. Vy svojou obetou máte účasť na tejto radosti. Nech Vás dobrý Boh hojne požehná a odmení Vašu štedrosť.
Milý pán riaditeľ, zostávam s pozdravom pre Vás osobne a pre všetkých kolegov, s ktorými nás spájajú spoločne prežité chvíle.
S úctou a vďakou sr. Jana ŠSND, Balchaš