V prílohe sa nachádza fotogaléria z priebehu celého plaveckého výcviku triedy Príma 2019.