Pôstne obdobie nám dáva príležitosť vzdialiť sa na istý čas od mnohých zdrojov, aby sme sa sústredili na ten najdôležitejší zdroj: na Ježiša, jeho kríž a zmŕtvychvstanie. Aj deti na I. stupni mali možnosť priblížiť sa k Ježišovi cez častejšiu účasť na sv. omši, účasť na krížovej ceste či vykonaním dobrého skutku. Za splnenie týchto predsavzatí si mohli nalepiť jednu vlnku danej farby na baránka, ktorý symbolizoval Božieho baránka.

Ako sa im to darilo aj s pomocou našich kňazov, môžete vidieť na priložených fotkách:)

dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav